Erityisen tuen koiran kurssit

Perheessä avustava, erityisen tuen koira on vanhemman apuväline. Koira toimii lapsen/nuoren hoidon, rauhoittamisen, aktivoimisen ja/tai psyykkisen hyvinvoinnin tukena, aikuisen valvonnassa. 

Autismikoira ja Psyykkisen tuen koira eivät kumpikaan ole vielä virallisen hyötykoirastatuksen alaisia. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa hakea kummallekin perheessä avustavalle koiralle hyötykoirastatusta. 

Hakemuslomake perheessä avustavan koiran kursseille

_Hakemus avustavan koiran koulutukseen _ SKH-palvelut 2022-2023

_Hakemus avustavan koiran koulutukseen _ SKH-palvelut 2022 (1)